Οδηγίες χρήσης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για εργαζόμενους στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα, διότι εργάστηκαν με φυσική παρουσία, χωρίς να έχουν υποβοληθεί στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης COVID-19 (RAPID PCR ΤΕΣΤ), σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1Α/Γ.Π.ΟΙΚ. 64232/15.10.2021 (ΦΕΚ 4766/Β)

a. Κοινοποίηση Πράξεων Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ)

b. Διαδικασία υποβολής Ένστασης για κάθε Πράξη Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ)

Σχετικό Αρχείο

Πηγή: www.e-forologia.gr