Στο πλαίσιο ενός φορολογικού καθεστώτος για ιδιώτες που μεταβάλλεται συνεχώς, είναι φυσικό κάθε ένας από εμάς να νιώθει ανασφαλής και αβέβαιος για το παρόν και το μέλλον του. Στόχος μας στη Χρήστος Σερέτης & Συνεργάτες είναι να διαφυλάξουμε κατά το δυνατόν την αίσθηση ασφάλειας των ιδιωτών πελατών μας, προσφέροντας λύσεις και ενημέρωση που θα καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες τους. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες: 


Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1 – Ε2 – Ε9 – Κτηματολόγιο)

Άμεσο υπολογισμό κι εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη δήλωση.

Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο.

Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων. Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.

Πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με θέματα Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Φόρου Κληρονομιών, Γονικής Παροχών, κ.λπ.

Σύνταξη και υποβολή των καταστάσεων που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση νέων οικοδομών.

Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ΙΚΑ (ΑΠΔ) οικιακού προσωπικού (Ασφάλιση καθαρίστριας, αποκλειστικής νοσοκόμας, κηπουρού κλπ)

Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ΙΚΑ (ΑΠΔ) οικοδομοτεχνικού έργου. (Ασφάλιση οικοδόμων)

Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα.

Ρυθμίσεις οφειλών στην ΔΟΥ και στους ασφαλιστικούς φορείς.