Δημοσιεύτηκε η Ε.2144/22.7.2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα το «Αποδεικτικό καταβολής των φόρων κεφαλαίου». Σημεία προσοχής της εγκυκλίου αναφέρονται σε:

  • Τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 η ηλεκτρονική έκδοση του αποδεικτικού καταβολής στις φορολογίες κεφαλαίου (κληρονομιά, γονική παροχή, δωρεά κλπ).
  • Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων και, από τους φόρους κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, καταβάλλονται εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης ή την έκδοση την πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.
  • Εφόσον συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης με επαχθή αιτία, το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται υποχρεωτικά σε αυτό από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.
  • Το αποδεικτικό καταβολής εκτυπώνεται από την εφαρμογή έκδοσης «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ» του πληροφοριακού συστήματος TAXISNET από τον υπόχρεο σε καταβολή με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών.

Δείτε το σύνολο της Ε.2144/22.7.2019 εγκυκλίου της ΑΑΔΕ, στην on line Τράπεζα.