Τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου "Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις" με ρυθμίσεις που έχουν στόχο την ελάφρυνση των δανειοληπτών του τέως Ο.Ε.Κ. που καθίστανται άνεργοι.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εισάγεται η δυνατότητα επαναλαμβανόμενων δωδεκάμηνων αναστολής της καταβολής μηνιαίων δόσεων για την εξόφληση δανείου που χορηγήθηκε αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του τέως Ο.Ε.Κ. για την αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση, επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας ή έχει παραχωρηθεί κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα, υπέρ ανέργου ο οποίος είναι τουλάχιστον από τετραμήνου εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ ως άνεργος, επιδοτούμενος ή μη, ή μακροχρόνια άνεργος.

Παράλληλα επανεισάγεται η δυνατότητα της με έκπτωση επί των επιβαρύνσεων ρύθμισης των οφειλών που προέρχονται από την μη καταβολή μηνιαίων δόσεων για την εξόφληση δανείου που χορηγήθηκε αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του τέως Ο.Ε. Κ. για την αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση, επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας ή έχει παραχωρηθεί κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα, υπέρ ανέργου ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΑΕΔ ως άνεργος, επιδοτούμενος ή μη, ή μακροχρόνια άνεργος και προβλέπονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης.

Δείτε το κείμενο της τροπολογίας εδώ.