Η εταιρία μας είναι μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες στον χώρο των λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών με επιτυχημένη δραστηριότητα στην ελληνική αγορά εδώ και 20 χρόνια. Η εταιρία μας στηρίζει τις αρχές της συνέπειας, της οργάνωσης και της καινοτομίας, βάσει των οποίων φροντίζουμε να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας, δημιουργώντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και σχεδιάζοντας μαζί τους το μέλλον.

Η ομάδα της Χρήστος Σερέτης & Συνεργάτες με την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία προσφέρει εξατομικευμένες, ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες και προτείνει λύσεις κερδοφορίας και ανάπτυξης, επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες που εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των πελατών. Με συστήματα εξειδικευμένης μηχανογράφησης, διαχείρισης πελατών και λογιστηρίων, ασφάλειας δεδομένων, έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης και 24ωρης σύνδεσης με το διαδίκτυο παρέχει υψηλού επιπέδου, ποιοτικές υπηρεσίες.

 

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρίας μας επιθυμούμε να ενισχύσουμε την ομάδα μας με:

 

Στελέχη Λογιστηρίου Λογιστής και Βοηθ. Λογιστής

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει δυναμισμό και πάθος για διαρκή επιμόρφωση, προσωπική ανάπτυξη και ικανότητα ενασχόλησης με νέα αντικείμενα. Αξίες όπως επαγγελματική συνέπεια, αποτελεσματική επικοινωνία με τους πελάτες, ομαδικότητα και συνεργασία θα πρέπει να αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. λογιστικής
  • Εμπειρία 3-5 ετών σε εταιρίες διπλογραφικών βιβλίων (Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως προϋπηρεσία σε ελεγκτική εταιρία ή λογιστικό γραφείο)
  • Άριστη γνώση τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας, Γ.Λ.Σ., Ε.Λ.Π., Φ.Π.Α, Κ.Φ.Ε.
  • Άριστη γνώση στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων
  • Πολύ καλή γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
  • Άριστη γνώση χρήσης λογιστικών πακέτων, Η/Υ και εφαρμογών Microsoft Office
  • Γνώση ελληνικών και διεθνών λογιστικών προτύπων

Η εταιρία μας παρέχει:

  • Ανταγωνιστικό μισθό
  • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
  • Εξαιρετικές προοπτικές εκμάθησης και ανάπτυξης

Αν πραγματικά πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις και επιθυμείτε να ενταχθείτε σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον, μέσα στο οποίο μπορείτε να εξελιχθείτε και να αναπτύξετε εξαιρετικές επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις, αποστείλετε το βιογραφικό σας.

info@seretisaccounting.gr

Βιογραφικά σημειώματα που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας και παρακαλούμε να μην αποσταλούν. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.