Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ένταξης των ληξιπρόθεσμων προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών σας, στις Ρυθμίσεις του Ν.4152/2013 και του Ν.4611/2019.

Επισημαίνεται ότι η μεταξύ άλλων η νέα ρύθμιση προβλέπει μείωση τη ελάχιστης οφειλής από 30 ευρώ που προέβλεπε η προηγούμενη ρύθμιση, στα 20 ευρώ , μείωση του επιτοκίου στο 3% από 5%, καθώς και έως 120 δόσεις για τις επιχειρήσεις που έχουν οφειλή ως 1 εκατομμύρια ευρώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Λήψη αρχείου (Τελευταία ενημέρωση 31-1-2018)

Προθεσμίες

Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων του Ν.4152/2013 υποβάλλεται καθ'όλη τη διάρκεια του έτους.

Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων του άρθρου 98 του Μέρους Β «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του Ν.4611/2019 υποβάλλεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Σχετικές διατάξεις

Α. 1196/2019

ΠΟΛ 1111/2013

ΠΟΛ 1112/2013

ΠΟΛ 1140/2013

ΠΟΛ 1172/2013

ΠΟΛ 1226/2015

Πηγή: e-forologia