Δημοσιεύθηκε η απόφαση Αριθμ. οικ. 48713/1232/26-11-2020 «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Νοέμβριο», με την οποία δίνονται οδηγίες για:

Κεφάλαιο Α - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής, για τον μήνα Νοέμβριο 2020

Κεφάλαιο Β - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, για τον μήνα Νοέμβριο 2020

Κεφάλαιο Γ - Αποζημίωση ειδικού σκοπού - Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις περιπτώσεις των κεφαλαίων Α΄ και Β΄

Κεφάλαιο Δ- Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Δείτε την απόφαση στην online τράπεζα

Πηγή: www.e-forologia.gr